Villkor

Konsultation

Bokning:
Bokning sker via att kunden själv tar kontakt med Angelica – Bärabarncoach. När bokningen är bekräftad via mail och datum avsatt ses den som bindande för båda parter med möjlighet till avbokning. Läs mer under punkt: Avbokning.

Säkerhet:
– En konsultation, workshop och demonstration innehåller alltid genomgång av ”säkert bärande”. Under en konsultation och workshop utgår Bärabarncoachen från babyns/barnets utveckling och färdigheter, tekniker, knyt och/eller bärdon som ej är lämpade för barnets utveckling kommer ej att praktiseras under kursen.
– Bärabarncoachen ansvarar ej för hur den förmedlade kunskapen används efter konsultationen, workshopen eller demonstrationen.
– Kunden ansvarar för att förmedla ev. fysiskavariationer och/eller hinder som kunden eller barnet har.
– Bärabarncoachen kommer inte ge medicinskaråd eller information utanför expertisen. I de fall kunden är osäker på om bärande i sjal/sele är lämpat för dem pga en fysikvariation rekommenderas kunden att kontakta sin vårdkontakt innan konsultationen.

Innehåll, Privat konsultation(1to1): Vid privat konsultation (1to1) anpassas innehållet till kundens önskemål. Det ligger i båda parters intresse och ansvar att förmedla innan konsultationen vad den ska beröra. Ändring i konsultationens innehåll får som senast göras 48h innan avsatt tid. Insamling av  önskemål inför konsultation kan ske via formulär, telefonkontakt och/eller mailkontakt. Bekräftelse av konsultationens innehåll mailas ut till kund.

Innehåll, Workshop: En workshop består av ett tema, förutbestämt eller av gruppen önskat. Vid en workshop ska alla kunna delta och privata problem/utmaningar hänvisas till en 1to1.

Innehåll, Demonstration: Demonstration sker ofta inför större grupp och av bärabarncoachen valt ämnen alt. ämne beställt av uppdragsgivaren/kunden. Det går ej att ändra temat för demonstrationen. Vid demonstration finns det utrymme för frågor i slutet och om så önskas även utforska/upptäcka bärdon. Detta är då en del av demonstrationen.

Pris: Pris enligt gällande prislista och/eller överenskommelse i bokning. I det fall resa tillkommer meddelas detta i bokningsbekräftelse via mail.

Betalning: Efter överenskommen bokning skickas en faktura med betalingsfrist på 14dagar. Önskas betala via annat betalsätt ska detta förmedlas innan aktivitet. Förseningsavgift på 12% tillämpas.

Ombokning: Ombokning sker senast 48h innan avsatt tid. Endast en (1) ombokning är tillåten, vid upprepad ombokning ses tiden som avbokad och en administrativ-avgift tas ut.

Avbokning: Avbokning på kunds begäran görs skriftligen via mail. Vid avbokning samma dag krävs full betalning, 24h innan behålls 10% av beloppet: administrativ-avgift.  Avbokning som sker på kursledarens initiativ ger deltagarna valmöjligheten att kräva full återbetalning eller möjlighet till ombokning av aktivitet.

Återbetalning: har inbetalning redan skett vid avbokning ska kunden meddela vid avbokningen hur återbetalning önskas ske. Återbetalning kan ta upp till 5dagar. Har betalning ej skett makuleras tidigare faktura och en ny skickas med administrativa avgiften.

Utlåning 

Möjligt att låna bärdon och viktad bärdocka under konsultation och/eller workshop. Om det önskas måste det meddelats vid bokning av kurs.

Ansvar: Kunden ansvarar över att hantera bärdockan med försiktighet och bärdonet varsamt. Ev. skador på bärdocka eller bärdon ersätts av kund utifrån skadans omfattning.

Bärdonets skick: Angelica – Bärabarncoach ansvarar för att utlånat bärdon är kontrollerat och i bra skick innan utlåning sker och att bärdonets skick kontrolleras efter utlåtandet. Ev. skador dokumenteras och meddelas kund inom 24h från återlämning.

Pris: All utlåning under konsultation är kostnadsfri, önskas hyra efter konsultation är detta möjlig med en kostnad på 50kr/veckan.

Fullständiga hyresvillkor ej i samband med konsultation se: https://barabarncoach.se/hyresvillkor/

GDPR/Integritet 

– I samband med en konsultation samlas information om deltagaren in, detta för att kunna fullfölja uppdraget.
– Vid bokning av konsultation samtycker kunden att information så som mailadress, namn och ev. kontaktuppgifter sparas.
– Information som samlas in via frågeformulär sparas högst 7dagar efter avslutad kurs om inte annat anges i frågeformulär.
– Betalningsunderlag och kunduppgifter vid betalaning sparas enligt bokföringslagen.
– Kund har möjlighet att på begäran bli raderad, denna begäran sker via personligkontakt eller mail.
– Kundens uppgifter kommer inte delas med tredjepart.

senast uppdaterad: 2019-03-31