Recension Löft Shanti Wild Storm

Tillverkare: Löft
Namn: Löft Shanti Wild Strom
Färg: Handfärgad batik
Vävsätt: Herrinbone
Storlek: Ringsjal
Material: 100% bomull
GSM: 260
Övrigt: Ofållad, råa kanter

(eng. below)
Låt mig börja med att kort berätta om sjalmärket Löft.
Löft eller som det ibland kallas Loeft är ett danska företag grundat 2017 som är främst känt för sina handvävda ringsjalar. Vad som gör Löft speciellt är den tillverkningen de har valt för sina sjalar. Sjalarna handvävs i Nepal av kvinnliga väverskor som har med sitt hantverk möjligheten att försörja sin familj. Sjalarna är ett Fairtraid projekt vilket öppnar upp möjligheten för dessa kvinnor till en säker och trygg försörjning. Mer info HÄR

 

Första intryck
Löft Shanti Wild Storm är en av Löft ”basic” ringsjalar vävd i 100% bomull vävd i mönstret herringbone i handfärgad batik . Den levereras omslagen handgjort papper tillverkat av Lokta plantan. Detta är inte endast snällare för miljön det skapar även arbetstillfällen för två kvinnor i Nepal.
När sjalen kommer till dig är den redo att använda, det innebär att den redan har blivit tvättad innan den skickats till dig och det finns ingen risk att skada väven eller att den innehåller skadliga kemikalier för dig eller ditt barn.

Egenskaper
Sjalen är vid första sjalningen något torr i känslan, inte greppig utan istället den känslan som nytvättad bomull kan ha dvs. något sträv mot huden. Jag valde att trä ringsjalen och dra den några gånger mellan ringarna vilket bara det gjorde skillnad på känslan och den torra känslan försvann! Sjalen är svår att beskriva, den har en känsla av att bara kännas omkramande likt ett bandage, samtidigt som den fortfarande har kvar stadga att inte kännas som den ger efter. Materialet och egenskaperna känns välgjorda och med hög kvalitet, sjalen är tät och kan med lätthet fungera att sjala ett barn som har overall och vinter stövlar, en brukssjal med lyxig känsla helt enkelt!

Vem passar den?
Löft Wild Storm passar dig som vill ha en ringsjal som fungerar så länge som du vill bära. Den är medeltjock och ska den användas till nyfödd fungerar den bäst efter du mjukat upp den genom att flätat eller dragit den mellan ringarna. Till ett större barn är det bara att plocka rätt ur paketet och börja bära på direkt!

**********************************************

Brand: Löft
Name: Löft Shanti Wild Strom
Color: Hand-dyed batik
Weaving method: Herrinbone
Size: Ring sling
Material: 100% cotton
GSM: 260
Other: raw edges

Let me start by briefly wirte you about the brand Löft.
Löft or as it is sometimes called Loeft is a Danish company founded in 2017 that is mainly known for its hand-woven ring slings. One thing that makes Löft standout is the production they have chosen for their woven wraps. The wraps are hand-woven in Nepal by female artisans who have by weaving baby wraps  the opportunity to support their families with their craftsmanship. The wraps are a Fair trade, meaning that it opens up the possibility for these women to have a safe and secure livelihood. More info HERE

First impressions
Löft Shanti Wild Storm is one of Löft ”basic” ring slings woven in 100% cotton, the pattern herringbone is hand-dyed batik. The wrap comes packed in handmade paper made from the  Lokta plantan. This is not only more environment friendly  it also creates jobs for two women in Nepal.
When the ring sling comes to you, it is ready to use, which means that it has already been washed before it is sent to you and there is no risk of damaging the weave or risk that it contains harmful chemicals for you or your child.

Qualities
When out of the box the ring sling have somewhat dry the feeling, not grippy more the feeling that new washed cotton can have, ie. slightly dry against the skin. I chose to thread the ring sling and pull it a few times through  the rings, and that made a huge  difference to the feeling and the dryness disappeared! This ring sling  is difficult to describe, it gives you that hugging feeling and support as a bandage, while it still has the stability not to sag or stretch out. The weave and properties feel well-made and with high quality, the ring sling is dense and can easily work to carry a child who has overalls and winter boots, an every day wrap with a luxurious feel!

Who is it for?
Are you looking for a ring sling that’s suitable from birth and beyond? Löft Wild Storm is suitable for you who want a ring sling that works as long as you want to carry. It is medium-thick and if you are planing to use it with a newborn I recommend you soften it up a little before use, just thread it and/or braid it, it will get soft quick! If you have a toddler you can just wear it straight out of the box!